@rfon Softronics

 

 08704 908 649

 

 

 

@ Contact
 

@ Cysylltu

Technolegol

Ymddiheurwn nad ywr tudalennau yma yn barod trwy gyfrwng y Gymraeg. Nid ydym wedi cael dim diddordeb hyd yn hyn, mewn gwasanaethau Cymraeg i fusnesnau technoleg. Byddwn yn falch o glywed ir gwrthwyneb oddi wrth gwmni mewn maes technolegol fuasain gwerthfawrogi ein cynnwys yn Gymraeg - ac wrth gwrs byddwn yn ymateb yn chwim.

Os ydych angen gwybodaeth cysylltwch a ni yn union gyrchol neu edychwch ar y manylion

Busnes Technolegol Yn Saesneg


@ Home      @ Adref      @ Eich Busnes      @ Cysylltu    

Areas that we cover which may be of interest to you: IT consultancy and solutions for small and medium sized business, IT experts, project management for corporate and technology or technical companies. We design and support: websites, databases, spreadsheets, business process reviews, computer hardware, software, network, systems, electronics, mobile data devices, PDA, email, webmail, POP3, IMAP, SMTP. We can provide dial up and broadband internet access, we install and commission wireless (802.11 a b g) and bluetooth links e.g. for Nokia or similar smartphone devices. We are experts in IBM Lotus Notes Domino for Admin (Administration) and Design / Development, we provide upgrade paths, bespoke or custom development / solutions, mail file improvements, iNotes, mobile notes and we specialize in data collaboration also known as: workflow, messaging, electronic documentation, automated processing. We are based between Wrexham, Clwyd and Chester, Cheshire and cover Wales, England, Scotland or the UK as a whole. Please contact us if you need help or would like to reduce costs and increase profits with regard to any of the following: purchase decisions, advice, product evaluation, technology reviews, intranet, internets, survey or feedback forms, web or online discussion or forums, document libraries, accounting or accounts systems e.g. sage or quicken, mobile phone technology, including SMS, GSM, GPRS and GPS (for location tracking),

All information on this Website is copyright 2002-2009 by Arfon Softronics Ltd.

Ein gwasanaeth: ymgynghowrwr ac ymgynghorwyr technegol neu cyfrifiadurol, gyda rheoli project, cynnig cyngor a cymorth gyda cyfrifiadur, neu electroneg fel: ffn / ffon symudol, peiriannau / peiriant, gwybodaeth technoleg yn cynnwys meddalwedd, offer printio arbennig, systemau cyfrifiaduron. Rydym yn lletya neu actio fel llywydd i safle gwe / gw, neu gwefan yn cynnwys ebost, e-bost, cofrestru enw parth. Arbennigwm mewn cronfa ddata i data eich busnes chi, rheoli gwybodaeth a data, cynnyddu elw, gwneud mwy o arian ayyb / a.y.y.b. Rydym yn cynnig gwasanaeth dros Gymru i gymry, syn byw yng Nghymru neu rhyw le arall. Mae ein swyddfa yn Bradle, ger LLai / Llay, Wrecsam, Clwyd, Gogledd Dwyrain Cymru gyda cd post LL 11  4 DA ond da nin hoffi gweithio yn y llefydd yma: Gywnedd, Criccieth, Bangor, Clwyd, Dibych, Fflint, Conwy, Sir Fn / Fon ayyb. Cysylltwch a ni os hoofech gymorth neu gyngor a un rhyw broblem gyda cyfrifiadur.