@rfon Softronics

 

 08704 908 649

 

 

 

@ Contact
 

@ Cysylltu

Adref

Croeso i Wefan Arfon Softronics Cyf. Ein bwriad yw cyflwyno gywbodaeth defnyddiol ynglyn an cwmni i wneud hin rhwyddach i chi fasnacha gyda ni. Mae Arfon Softronics wedi gwasanaethu busnesau bach - canolog yn ogystal a chorfforaethau mawr ers Ionawr 1999.

  • Rydym yn defnyddio technoleg yn gyfrwys i greu systemau syn cynnyddu effeithiolrwydd ac elwau
  • Canolbwyntiwn ar eich busnes - nid ar y technoleg, siaradwn iaith gyffredin, nid jargon
  • Symleiddiwn eich technoleg - galluogi chi gyrchu a defnyddio eich gwybodaeth yn rhwydd
  • Defnyddiwn gydrannau safonol - lleihaur gost, heb eich rhwystro i unrhyw gyflenwr
  • Cyfunwn eich systemau presenol - dim angen ailddechrau ac ailddysgu
  • Rydym yn gweithio mewn dull agored ac anrhydeddus - yn cwblhau yn gywir, ar amser ac o fewn y gyllideb

 

 

Eich Gweledigaeth Busnes

 

 

 

+

Technoleg Safonol 

=

Trawsffufio Eich Busnes

 

+

Ein Cyfrwystra Ni

 

 

Ar y wefan yma, fe ddysgwch am ein busness ymgynghori technegol a chyfrifiadurol, ein cwsmeriaid an cwmni. Fe fydd rhan i Gwestiynau a Ofynir Fwyaf cyn bo hir yn ogystal ar cyngor ar y tudalennau eraill. Os oes gennych sylwadau neu gwestiynnau ynglyn ar hyn ydym yn gynnig, os hoffwch gyngor neu mwy o wyboadeth, byddwn yn falch o glywed gennych. Cysylltwch a ni trwy glicior botwm Cysylltu ar unrhyw dudalen.


@ Home      @ Adref     @ Eich Busnes      @ Cysylltu    

Areas that we cover which may be of interest to you: IT consultancy and solutions for small and medium sized business, IT experts, project management for corporate and technology or technical companies. We design and support: websites, databases, spreadsheets, business process reviews, computer hardware, software, network, systems, electronics, mobile data devices, PDA, email, webmail, POP3, IMAP, SMTP. We can provide dial up and broadband internet access, we install and commission wireless (802.11 a b g) and bluetooth links e.g. for Nokia or similar smartphone devices. We are experts in IBM Lotus Notes Domino for Admin (Administration) and Design / Development, we provide upgrade paths, bespoke or custom development / solutions, mail file improvements, iNotes, mobile notes and we specialize in data collaboration also known as: workflow, messaging, electronic documentation, automated processing. We are based between Wrexham, Clwyd and Chester, Cheshire and cover Wales, England, Scotland or the UK as a whole. Please contact us if you need help or would like to reduce costs and increase profits with regard to any of the following: purchase decisions, advice, product evaluation, technology reviews, intranet, internets, survey or feedback forms, web or online discussion or forums, document libraries, accounting or accounts systems e.g. sage or quicken, mobile phone technology, including SMS, GSM, GPRS and GPS (for location tracking),

All information on this Website is copyright 2002-2009 by Arfon Softronics Ltd.

Ein gwasanaeth: ymgynghowrwr ac ymgynghorwyr technegol neu cyfrifiadurol, gyda rheoli project, cynnig cyngor a cymorth gyda cyfrifiadur, neu electroneg fel: ffn / ffon symudol, peiriannau / peiriant, gwybodaeth technoleg yn cynnwys meddalwedd, offer printio arbennig, systemau cyfrifiaduron. Rydym yn lletya neu actio fel llywydd i safle gwe / gw, neu gwefan yn cynnwys ebost, e-bost, cofrestru enw parth. Arbennigwm mewn cronfa ddata i data eich busnes chi, rheoli gwybodaeth a data, cynnyddu elw, gwneud mwy o arian ayyb / a.y.y.b. Rydym yn cynnig gwasanaeth dros Gymru i gymry, syn byw yng Nghymru neu rhyw le arall. Mae ein swyddfa yn Bradle, ger LLai / Llay, Wrecsam, Clwyd, Gogledd Dwyrain Cymru gyda cd post LL 11  4 DA ond da nin hoffi gweithio yn y llefydd yma: Gywnedd, Criccieth, Bangor, Clwyd, Dibych, Fflint, Conwy, Sir Fn / Fon ayyb. Cysylltwch a ni os hoofech gymorth neu gyngor a un rhyw broblem gyda cyfrifiadur.